ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS


VOORSCHOT
Bij inschrijving voor een workshop dient steeds een voorschot betaald te worden. Dit bedrag dient ten laatste één week na inschrijving overgemaakt te worden op bankrekening IBAN BE56 0018 07681488 – GEBABEBB – van Atelier MARTINE.
Het resterende bedrag dient ten laatste 14 dagen voor aanvang van de workshop overgemaakt te worden op dezelfde rekening. Nadat het volledige bedrag is overgeschreven, ontvangt u een bevestiging van reservatie. Pas vanaf dan bent u verzekerd van uw deelname. De workshop gaat door ten huize Atelier MARTINE, tenzij anders vermeldt.
ANNULERING

Indien u annuleert tot 14 dagen voor aanvang van de workshop, wordt uw voorschot volledig terugbetaald. Bij annulatie binnen 1 week voor aanvang van de workshop, wordt 50% terugbetaald. Indien u annuleert 24 u voor aanvang, zal het voorschot behouden worden als vergoeding voor de door ons reeds gemaakte kosten.

Indien er niet voldoende reservaties zijn, behoudt Atelier MARTINE zich het recht de workshop te annuleren. Uw voorschot wordt dan teruggestort of er wordt u een andere datum voorgesteld.
Indien een workshop reeds volzet is, zal in overleg een nieuwe datum gekozen worden.

OP LOCATIE

U kan ook bij u thuis een workshop organiseren. Stel zelf een groep van max. 6 personen samen en ik kom op uw locatie de workshop geven. Het enige wat ik nodig heb, is elektriciteit, een beetje water en een stabiele tafel of werkblad.

Gaat de workshop door binnen een straal van 10km rond Weerde, dan reken ik geen verplaatsingskosten aan. Vanaf een afstand van meer dan 10km, bedragen de verplaatsingskosten 40 eurocent per kilometer.

Alle deelnemers dienen ten laatste 14 dagen voor aanvang van de workshop de betaling hebben overgemaakt op de bankrekening van Atelier MARTINE.

ANDERE VOORWAARDEN

Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften (m.b.t. bakken e.d.) en aanwijzingen opgevolgd worden.

Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos of niet normaal gebruik van gereedschappen/materialen tijdens de workshop kunnen niet worden verhaald op Atelier MARTINE.

Een overeenkomst komt pas tot stand als het voorschot door de klant is betaald, en Atelier MARTINE in het bezit is van de benodigde gegevens van de klant.

Mocht u een e-mail hebben gestuurd en heeft u niet binnen 3 werkdagen een antwoord ontvangen, neemt u dan a.u.b. telefonisch contact op. Waarschijnlijk is er dan iets niet helemaal goed gegaan met de e-mail.

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de beschreven voorwaarden betreffende de workshops.